Jaar 1

Thema 01: Samen

Thema 02: Licht

Thema 03: Moed

Thema 04: Natuur

Jaar 2

Thema 05: (T)Huis

Thema 06: Wens

Thema 07: Help

Thema 08: Bloot

Jaar 3

Thema 09 Tijd

Thema 10: Feest

Thema 11: Ik

Thema 12: Au

Wat is Leren Leven?

Leren Leven is een werkwijze voor openbare basisscholen en samenwerkingsscholen. Het uitgangspunt hierbij is dat leerlingen lessen over levensbeschouwing en identiteit niet in aparte groepjes, maar samen volgen. Vakleerkrachten van godsdienstig – en humanistisch vormingsonderwijs (G/HVO) werken binnen thema’s samen met de groepsleerkrachten. De leerlingen maken binnen een thema kennis met verhalen uit de wereldgodsdiensten over dat thema. Ze onderzoeken bovendien allerlei levensbeschouwelijke en filosofische vragen rondom het thema.

Wat vind je op deze website?
Op deze website vind je thema-uitwerkingen die horen bij het concept ‘Leren Leven’. Bij deze thema’s vind je suggesties voor verhalen en gespreksvragen, en een toelichting hoe je deze met elkaar kunt verbinden. Het zijn bewust geen compleet uitgewerkte lessen. Onze visie is dat leerkrachten zoveel mogelijk moeten aansluiten bij hun groep, wat er leeft in de wereld en de visie van de school. De inhoud van deze site kun je beschouwen als bouwstenen voor thematisch levensbeschouwelijk leren. Bij elk thema tref je een lijst met vindplekken voor de genoemde verhalen.

Wie maakt Leren Leven?
Leren Leven is ontwikkeld in opdracht van Stichting Aves, in samenwerking met het dienstencentrum G/HVO, onderwijsbureau Meppel en VOS/ABB. Deze site is in ontwikkeling en zal in de loop van 2019 verder gevuld worden. Er zijn 13 thema’s ontwikkeld, bedoeld om in een cyclus van drie jaar aan bod te laten komen.
Wil je meer weten, neem dan contact op met t.kopmels@aves.nl.

Hoe werkt Leren Leven?
Wil je meer weten over de werkwijze van Leren Leven, lees hier dan verder. Lees meer