Verhalen rondom Natuur

Startverhaal

timelapse filmpjes over het wonder van groei in de natuur
boon (alle groepen, ca. 3 minuten)
salamander (vanaf groep 5, ca. 6 minuten)
Daarna lekker naar buiten en zelf verwonderen!

 Jodendom en Christendom:

Het begin (#02)
Adam en Eva (#03)

Christendom:
De lelies in het veld (#04) 

Islam:

De mens en de aarde (#05)
Mohammed en de mieren (#06)
Het scheppingsverhaal in de Koran(#07)
De huilende kameel (#08) 

Hindoeïsme:
Alles is begonnen met een trilling (#09) 

Boeddhisme:

Het vele in het ene (#10) 

Humanisme / Algemeen:

Hoe de wereld begon (#11)
De spuitbus (uit Pluk van de Petteflet) (#12)
Help, mijn iglo smelt (#13)
Duurzame oma (#14)
De man in de wolken (#15)

Vindplekken verhalen Natuur 

Betekenis en symboliek van natuur

In Nederland fietsen of wandelen mensen graag in de natuur. Soms maken mensen verre  reizen om beroemde natuurverschijnselen met eigen ogen te zien. Zulke natuur is overweldigend en wekt ontzag. Dan kun je als mens soms ervaren dat je eigenlijk is maar een klein onderdeeltje van die natuur bent.

Er zijn veel symbolen die we ontlenen aan de natuur: Een boom staat voor duurzaam, stevig, een roos voor liefde, geluk. Het graan en de druiven voor de volheid en overvloed. Het ontluikende leven in de lente is een symbool voor het Paasmysterie van de Christenen. Het verhaal De lelies in het veld #04 leent zich ook voor het kennismaken met symbooltaal.
Het is niet toevallig dat verschillende religieuze feesten in het voorjaar vallen. Het opnieuw tot leven komen van de natuur, het frisse groen, de eerste oogst en de bloei van bloemen en planten zijn symbolen die de betekenis van verschillende feesten aanduiden. Denk hierbij aan het joodse Pesachfeest, en Sjawoeoth, het Christelijke Paas, – en Pinksterfeest, Hana Matsoeri of het bloemenfeest van de Boeddhisten waarbij de geboorte van Boeddha wordt herdacht en Ramnavmi, de geboortedag van Ram.
In De man in de wolken #15 komt naar voren dat het mooie en goede niet in geld zijn uit te drukken. Tip: laat de kinderen naar aanleiding van dit verhaal zelf een schilderij maken en vraag wie dat kan betalen.

Vragen bij Symboliek en betekenis van natuur

  • Vind jij het fijn om in de natuur te zijn? Waarom/wanneer wel of niet?
  • Wat is je lievelingsplek in de natuur? Wat vind je er zo fijn aan?
  • Kun je vrienden zijn met een dier, en met een boom of plant?
  • Hoe zou jij het vinden als je nooit in de natuur kon zijn of spelen? Wat zou je dan missen?
  • Welke uitdrukkingen ken jij waar de natuur in voorkomt?
  • Welke symbolen uit de natuur ken je nog meer? (denk bijv. ook aan dieren en hun symbolische betekenis: de wijze uil, de leeuw als koning, de slimme vos…)

 

Downloads bij het thema Natuur