Verhalen rondom Samen

Startverhaal
De kleine prins, voor leerkrachten

Jodendom
Toren van Babel

Christendom
De vissers
Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk

Islam
Verhalen over samen uit de islam
Samen Ramadan vieren

Hindoeïsme
Het verhaal van de regenboog
De zin van stilte

OB-MB (algemeen)
Er kan nog meer bij deel 1
Er kan nog meer bij, deel 2

(MB-BB) (algemeen)
De wondersteen
In het begin was alles samen
Nee toch, niemand luistert

Elkaar leren kennen

Als extra voor de leerkrachten vind je hier De kleine prins, voor leerkrachten een langere, wat meer filosofische versie van dit verhaal. Leerkrachten hebben aangegeven deze te moeilijk te vinden voor de leerlingen, maar dat het voor hen zelf wel een verrijking was om het origineel te lezen. In de korte versie gaat het over ‘wennen aan elkaar’; in de originele versie gebruikt de schrijver het woord ‘temmen’.
Tip:  De illustraties bij het verhaal kunnen evt. worden uitgeknipt en ingekleurd, en op bijv. ijsstokjes geplakt als poppenkast poppen gebruikt worden.

Vragen bij Elkaar leren kennen

  • Wat betekent wennen aan elkaar?
  • Hoe komt het dat je soms weer opnieuw moet wennen aan elkaar (bijvoorbeeld na een lange vakantie, of in een nieuwe groep)?
  • Moet je altijd eerst wennen aan elkaar voor je speciaal kunt zijn voor elkaar?
  • Hoe is het om speciaal te zijn voor iemand?
  • Wat is het nadeel aan speciaal te zijn voor iemand?
  • Hoe maak je een ander uniek/belangrijk volgens de vos?
  • Voor wie ben jij uniek? Hoe ben je dat geworden? Hoe is dat?