Verhalen bij eens en ooit  

Doornroosje
De jongeren in de grot (#08)
Nu jij (#09b)
De steen en de tijd

eens en ooit 

Eens en ooit zijn twee dubbelzinnige woorden in onze taal. Ze gaan over vroeger en over de toekomst, over later en over wat nog komen gaat. Tegelijkertijd gaan ze over het nu en wat wij te leren hebben of waar we naar toe kunnen bewegen. In 2020 staat dit thema centraal in de Kinderboekenweek (‘En toen…’). De titels die de Kinderboekenweek noemt zijn allemaal bruikbaar voor Lessen Leren Leven en lenen zich goed om levensbeschouwelijke vragen bij te stellen. Je vindt hier alle thematitels van 2020.  

Lees verder

Een algemene humanistische insteek vinden we in het sprookje van Doornroosje. Daarin biedt de tijd een oplossing voor grote problemen. Een onoplosbaar conflict wordt opgelost door de tijd te laten verstrijken. Het verhaal wordt in een animatie op onderbouwniveau verteld, maar de vragen kunnen ook in de midden- en bovenbouw gesteld worden. Lost de tijd alle problemen op? Hoe ziet de wereld eruit als je wakker wordt na 100 jaar? Ook het verhaal van De jongeren in de grot (#08) spreekt in dit licht tot de verbeelding.  

Tussen eens en ooit ligt een hele geschiedenis. We leven allemaal in een historische tijd. Een tip bij deze invalshoek is het boek De steen en de tijd van Rian Visser waarin met een poëtische blik naar de geschiedenis wordt gekeken bezien vanuit een zwerfkei. Hoe was het toen en kunnen we ons een voorstelling maken van die tijd.  

Mooi om te bespreken vanuit historisch perspectief: de kinderen in de Noordoostpolder zijn veelal vertrouwd met een agrarisch ritme van zaaien en oogsten. Het is meer dan 75 jaar geleden dat de Poldergrond droogviel. In het land bewerken, zaaien en oogsten krijgen de kinderen een inkijkje in het leven van hun grootouders, in hun eigen geschiedenis. Neem voor deze insteek ook een kijkje in de lesbrief bij de Kinderboekenweek die zich o.a. richt op de lokale geschiedenis.     

Tot slot worden misschien ooit jouw toekomstdromen werkelijkheid. Het tweede versje Nu jij (#09b) uit de Soera vormt een mooie aanleiding om na te denken over later en wat je dan allemaal zou mogen en kunnen.  

Vragen bij het thema eens en ooit  

  • Hoe ziet de wereld eruit als je wakker wordt na 100 jaar of 300 jaar?
  • Kan de tijd alle problemen oplossen?
  • Heeft de tijd waarin je leeft invloed op wie jij bent? Kun je daar een voorbeeld van geven?
  • Kun je je herinneringen bewaren?
  • Wat wil je later worden? En zit dat wat je later wil worden nu al een beetje in je?
  • Kun je toekomstdromen, wat hopelijk ooit gaat plaatsvinden, naar je hand zetten?

 

Downloads bij het Tijd