Verhalen bij fysieke en mentale pijn
Jozef (#03a MB en b BB).
Peters Spijt (#04)
Paasverhaal (#05)
Joesoef in de put (#06)
Wat Boeddhisten geloven (#09)

Vindplekken verhalen AU

Fysieke en mentale pijn


Als je op je knie valt roep je Au!, maar ook kinderen weten dat er behalve de pijn van het vallen ook andere pijn is. Die ander pijn kent allerlei gradaties van teleurstelling tot hevig verdriet en je down voelen:

  • Teleurstelling: je ergens heel erg op verheugen en dan gaat het niet door, wordt uitgesteld of je bent er en het is stom.
  • Afscheid: van vrienden die verhuizen, van je oude school of dingen waar je te groot voor bent geworden.
  • Jaloezie: iets zo graag willen dat een ander heeft dat het pijn doet.
  • Ziekte: volwassenen, kinderen die ziek zijn of met een chronische ziekte leven.
  • Buitensluiten: niet mee kunnen doen of buitengesploten worden.

Al deze voorbeelden doen pijn. Soms kan die pijn heel fysiek zijn, in je buik bijvoorbeeld.
Ook Jozef/Joesoef kent de pijn van afwijzing, uitsluiting en afscheid. Zijn broers zijn zo jaloers dat ze hem verstoten. Het verhaal van Jozef/Joesoef wordt verteld vanuit het jodendom/christendom en de Islam: Joesoef in de put (#06) en Jozef (#03a MB en b BB).
Andere jaren werd dit thema aangesneden in de tijd rond Pasen. In het christendom is dit de periode waarin wordt stilgestaan bij het lijden. In het spannende Paasverhaal (#05) lezen we hoe Jezus verraden wordt en in Peters Spijt (#04) gaat Peter gebukt onder het verraad dat hij heeft gepleegd. Het doc in de SwS map gaat hier nog dieper op in. Omdat pijn en lijden een deel van het leven is, zijn er in alle levensbeschouwingen verhalen te vinden over de betekenis van pijn.
Het Boeddhisme richt zich op het ‘overwinnen’ van het lijden. Ons verlangen is de bron van het lijden. Dit verlangen loslaten zal leiden tot verlichting. In Wat Boeddhisten geloven (#09) lees je over de vier edele waarheden en het achtvoudige pad van verlichting.

Vragen bij fysieke en mentale pijn

  • Kan gevoel pijn doen?
  • Doet jaloezie/ruzie/buitengesloten worden pijn? En zo ja voelen ze allemaal hetzelfde of is er verschil?
  • Kan iets positiefs pijn doen? Kan liefde pijn doen?
  • Wat is de ergste teleurstelling die je ooit hebt meegemaakt?
  • Hoe voelde het om zo teleurgesteld te zijn?

 

Downloads bij het thema AU
Ouderbief thema AU (pdf)
Toelichting thema Au (pdf)