De leerlingen gaan in dit concept niet meer uit elkaar om in verschillende groepjes om G/HVO te volgen, maar alle kinderen volgen met hun eigen groep alle lessen. Op die manier leren kinderen samen over de diverse levensbeschouwelijke richtingen, van de groepsleerkracht en van drie vakleerkrachten G/HVO.

Vakleerkrachten G/HVO als ‘native speakers’
In lessen Leren Leven werken we in de hele school in periodes van 11 weken aan hetzelfde thema. De vakleerkrachten G/HVO verzorgen in zo’n periode ieder drie lessen vanuit het christendom, de islam en het humanisme. In deze lessen maken de kinderen kennis met de belangrijke waarden en ideeën uit deze drie stromingen.

De vakleerkrachten werken daarvoor vaak met levensbeschouwelijke verhalen uit hun eigen traditie. De vakleerkrachten hebben hierbij de rol van ‘native speaker’. Zo kunnen kinderen echt ontdekken hoe een moslim haar geloof beleeft, waar een christen zich door laat inspireren, of waar een humanist voor staat. De vakleerkrachten laten zo het ‘binnenperspectief’ zien van een stroming. Niet met de bedoeling om leerlingen te overtuigen, maar om ze kennis te laten maken met de belangrijke ‘smaken’ die er in de Nederlandse samenleving te proeven zijn. Daarin is er natuurlijk ook volop ruimte voor de eigen vragen van de kinderen.

Groepsleerkracht zorgt voor verbinding
Wat is belangrijk in een ‘thuis’ voor jou? Waar zoek jij hulp als je het moeilijk hebt? Moet je altijd samen delen? Dit soort vragen komen naar voren in de lessen, en soms ook op andere momenten in de week. De groepsleerkracht pakt de vragen van de kinderen op en zorgt dat de leerlingen verbindingen kunnen ontdekken tussen de verhalen, de stromingen, de actualiteit en hun eigen leefwereld. In de startles en afrondingsles van ieder thema zorgt de groepsleerkracht voor samenhang en verbinding.

Waarom Leren Leven?
Leerlingen ….
….maken kennis met verschillende antwoorden op universele levensthema’s als liefde, geluk, geboorte, dood, moed, behulpzaamheid, vertrouwen, toekomst.
….. denken na over wat daarbij voor hen zelf van betekenis en van waarde is
….. verbreden hun horizon door in gesprek met andere kinderen hun achtergrond te leren kennen
….ontdekken dat je door interesse in elkaars achtergronden elkaar beter leert begrijpen
….leren dat je over verschillen in levensbeschouwing respectvol kunt spreken met elkaar
….leren samenleven en samenwerken met acceptatie van verschillen.

‘Leren Leven’ op de basisschool?!
In Leren Leven bereiden we leerlingen voor op een samenleving waarin mensen in vrijheid hun levensbeschouwing beleven en zich met elkaar verbonden weten. Vragen en ontdekkingen van de kinderen vormen daarbij de verbinding. Op deze wijze komen levensbeschouwelijk onderwijs, identiteitsontwikkeling, burgerschapsvorming, waarden en normen, sociaal emotionele ontwikkeling en Geestelijke Stromingen geïntegreerd aan bod. Niet alleen omdat dit past binnen de kerndoelen 37 en 38 voor het basisonderwijs. Maar vooral omdat we graag, samen met ouders, verantwoordelijkheid willen nemen voor onze pedagogische opdracht: kinderen laten uitgroeien tot mooie mensen met een open blik op de samenleving.