Verhalen bij IK & de anderen

Mozes in het mandje (#02a)
Lelijke jonge eendje (#09
Bij wie hoor jij? (#11)
Het verhaal van Hodja (#06)

IK & de anderen

Je komt er vaak pas achter wie je zelf bent in ontmoeting met de ander:
Als ik jou was
zag ik mijzelf
met andere ogen

Juist door de ogen van de ander kan een mens zijn eigenheid ontdekken. De ander houd je een spiegel voor over jezelf. Dat maakt het zo leuk om sámen, in een groep, te onderzoeken wie je zelf bent.

De invloed van de mensen om je heen kun je verdiepen door de vraag te stellen naar je afkomst en waar je bij hoort. Het verhaal van Mozes in het mandje (#02a), het sprookje van het Lelijke jonge eendje (#09) en Bij wie hoor jij? (#11) bieden mooie aanknopingspunten om in gesprek te gaan over de vraag: Waar kom ik vandaan, waar hoor ik bij, en hoe bepaalt dat wie ik ben?
Het verhaal van Mozes kan mooi een verdieping krijgen, omdat er nog een verhaal over Mozes volgt bij dit thema Bovendien is Mozes als Mousa ook een sleutelfiguur in de Koran!
Het verhaal van Hodja (#06) biedt stof tot nadenken over hoe anderen naar jouw IK kijken en naar de keuzes die je maakt.

 Tot slot is het Recht op een eigen identiteit een interessant thema om aan te stippen in het licht van ik en de ander. Eén van de kinderrechten is het recht op (het kennen van de naam van) je vader en je moeder, het hebben van een naam en nationaliteit. Dit hangt ook samen met de discussie over het willen/mogen kennen van je afkomst als adoptiekind en als kind van een donor. Een belangrijk onderwerp om kinderen mee te geven. Op www.kinderrechten.nl vind je alle kinderrechten op een rij. Zie voor de gespreksvragen bij deze insteek de bijlage in het pdf document Toelichting bij het thema IK. Hier vind je ook een overzicht van verschillende levensbeschouwelijke perspectieven op het thema IK & de gemeenschap.

Vragen bij IK & de anderen

 • Waar kom ik vandaan (stamboom, waar stond mijn wieg)?
 • Waar hoor ik bij? Uit wat voor nest kom ik? Waarin lijk ik op mijn familie en waarin juist niet?
 • Wie staan er allemaal om mij heen (cirkel), wie hebben invloed op hoe ik ben?
 • Hoe zie jij wie ik ben? In mijn naam, in mijn kleding? In mijn cijfers op school? In de vrienden die ik heb?
 • Door wat/wie word je wie je bent?
 • Bij het verhaal van Mozes in het mandje kun je ook nog bespreken:
  • Word je IK bepaald door de moeder waaruit je geboren bent, of die waarbij je opgroeit?
  • Hoe is dat met kinderen in de klas met stief-, pleeg- of adoptieouders?
  • Word je IK vooral bepaald door het land waar je geboren bent (of waar je ouders geboren zijn) of door het land waar je opgroeit?