Verhalen insteek 2 bij Innerlijk en uiterlijk 

Geluk (#12)
Lelijke jonge eendje (#09)
Ik verlang zo naar jou (#04a)
Wat ben je mooi (#04b)
Hoe diep (#11)

 

 

Innerlijk en uiterlijk 
Wat zegt hoe jij er van buiten uit ziet over hoe je van binnen bent? Het gedicht Geluk (#12) vertelt dat uiterlijkheden niets zeggen over je gevoel voor geluk. Probeer in de benadering van deze verhalen en het onderwerp uiterlijk en ijdelheid niet te moraliserend te zijn (‘het gaat om het innerlijk’, ‘je mag niet ijdel zijn’), maar een open onderzoek met kinderen aan te gaan, waarin je recht doet aan alle belevingen van de personages en van henzelf.

Uiterlijk is nou eenmaal een aspect van wie we zijn, en wordt door veel mensen wél belangrijk gevonden. Dat wordt heel duidelijk in het verhaal van het Lelijke jonge eendje (#09) (mooi voor de onderbouw).
Zeker onder oudere meiden kan, gestimuleerd door tv-programma’s en sociale media die draaien om uiterlijk en hoe je eruit ziet, erg bij ze leven. We raden je aan het onderwerp om in alle openheid te onderzoeken. Leerlingen mogen hier zelf hun weg in vinden.
Ik verlang zo naar jou (#04a) en Wat ben je mooi (#04b) zijn stukjes uit het Bijbelse ‘Hooglied’. Vanuit deze teksten kun je ingaan op verliefdheid en de schoonheid van het lichaam. Vanuit humanistische hoek is het gedicht Hoe diep (#11) van Ted van Lieshout een mooi startpunt om deze thema’s te bespreken.

Vragen bij innerlijk en uiterlijk 

  • Wat vind jij mooi aan jou?
  • Kun je dat aan de buitenkant zien? Wat wel en wat niet?
  • Kun je mooi van binnen zijn en minder mooi van buiten?
  • Kun je mooi van buiten zijn en minder mooi van binnen?
  • Hoe kan dat?
  • Wat vind je belangrijk aan een mooi innerlijk?
  • Wat vind je belangrijk aan een mooi uiterlijk?
  • Is je lijf/uiterlijk ‘maakbaar’? Wat wel en wat niet?
  • Is je innerlijk ‘maakbaar’? Wat wel en wat niet?
  • Heeft verliefd zijn voor jou meer te maken met haar of zijn innerlijk of met haar of zijn uiterlijk? Waarom?