Verhalen rondom Moed

Startverhaal:
Woeste Willem (#01)

Jodendom:
Ester (#02)
David en Goliath (#03)

Christendom:
Zacheus (#04)
De verloren zoon (#05)

Islam:
Dawoed en Djaloet (#06)

Hindoeïsme:
Krishna en de hemelkoning (#07)

Boeddhisme:
De prins die wilde geen prins meer wilde zijn (#08)

Humanisme en Algemeen:
Het dagboek van Malala (#09)
Moedig (#10)
Meester Jaap onder tafel (#11)
De egel hoort spoken (#12)
Sterke vrouw: Rosa Parks (#13)
Vogelvrij (#14)
De koning die niets fout deed (#15)
Socrates (#16)
Kinderen van AZS de Wissel (#17)

Vindplekken verhalen Moed

Moed om je eigen keuzes te maken

Opkomen voor je eigen levenskeuzen, je eigen mening, de weg of de opleiding die jou past. Het is lang niet altijd vanzelfsprekend. Deze spreekwoorden nodigen uit om met elkaar te verkennen wat moed in jouw situatie kan betekenen.
Van de Griekse filosoof Socrates #16, zoon van een beeldhouwer en vroedvrouw, wordt gezegd dat hij heel lelijk was en dat hij zich van het bevoegd gezag niets aantrok. Hij werd bewonderd en verguisd om zijn kritische vragen en gedachten. Hij stelde allerhande zaken in de maatschappij ter discussie en gebruikte veel humor om dingen duidelijk te maken. Het stadsbestuur kon dat niet waarderen en voelde zich belachelijk gemaakt. Socrates bleef doorvragen omdat hij mensen daardoor wilde helpen steeds beter te kunnen begrijpen en formuleren wat ze zelf belangrijk vinden. Het vraagt moed om bij jezelf te blijven en door te vragen tot duidelijk wordt wat een ander bedoelt. Het is ook moedig om tegen de machthebbers in te gaan, hij wilde dat mensen zelf nadenken. Tenslotte stierf hij door een gifbeker leeg te drinken, dat deed hij toch, ook al had hij de mogelijkheid zichzelf te redden. Ook dat kun je zien als een vorm van moed…of niet?

Vragen bij
Moed om je eigen keuzes te maken

 • Welk van deze gezegdes vind jij passen bij (Rosa Parks, Malala, Woeste Willem, Jezus en Zacheus, Dawoed en Djalloed, de prins…)?
 • Wat versta jij eigenlijk onder moedig zijn?
 • Vind je moedig zijn belangrijk? Waarom?
 • Lef betekent moed, durf, niet vanuit je spierballen, maar vanuit je hart. Kijk eens naar de foto van Kristina op de Wissel, en de woorden ernaast. Wat vertellen de woorden die Kristina leert ons over moed?
 • Op welke manieren kun je allemaal moedig zijn?
 • Waar is moed voor nodig?
 • Waar heb jij moed voor nodig?
 • Moet je altijd de moed erin houden?
 • Wanneer mag je ook wel eens de moed opgeven (van jezelf)?
 • Hoe kun je iemand moed inspreken voor iets wat je zelf niet durft?
 • Hoe kun je weerstand bieden tegen iemand die je probeert over te halen tot iets wat je niet wilt of niet durft. (denk ook aan Wasti in het verhaal van Esther)
 • Hoe kan iemand jou moed in spreken voor iets wat je (nog) niet durft?

 

Downloads bij het thema Moed