Verhalen rondom Natuur

Startverhaal

timelapse filmpjes over het wonder van groei in de natuur
boon (alle groepen, ca. 3 minuten)
salamander (vanaf groep 5, ca. 6 minuten)
Daarna lekker naar buiten en zelf verwonderen!

 Jodendom en Christendom:

Het begin (#02)
Adam en Eva (#03)

Christendom:
De lelies in het veld (#04) 

Islam:

De mens en de aarde (#05)
Mohammed en de mieren (#06)
Het scheppingsverhaal in de Koran(#07)
De huilende kameel (#08) 

Hindoeïsme:
Alles is begonnen met een trilling (#09) 

Boeddhisme:

Het vele in het ene (#10) 

Humanisme / Algemeen:

Hoe de wereld begon (#11)
De spuitbus (uit Pluk van de Petteflet) (#12)
Help, mijn iglo smelt (#13)
Duurzame oma (#14)
De man in de wolken (#15)

Vindplekken verhalen Natuur 

Verwondering over waar alles vandaan komt

Als je je verwondert over wat natuur eigenlijk is, ga je je meestal ook afvragen waar alles eigenlijk vandaan komt. De vraag naar de bedoeling en het ontstaan van het leven is al zo oud als de mensheid. Kinderen kunnen ontdekken dat in de diverse levensbeschouwingen mensen elkaar verhalen vertelden en vertellen over het ontstaan van de wereld, de natuur en de rol en plaats van de mens daarin.

In veel van deze ontstaansverhalen is sprake van een Schepper, een God of meerdere goden. Sommige gelovige mensen nemen deze verhalen letterlijk. Anderen drukken met woorden als Schepping en Schepper vooral ontzag en eerbied uit voor de natuur en haar oorsprong. Sinds Darwin woedt er in het Westers Christendom een discussie over het al dan niet letterlijk waar zijn van de Scheppingsverhalen. Het is de kunst om buiten deze discussie te blijven. Het draagt niet bij aan wederzijds begrip, en leidt af van de verwondering over en bewondering voor de natuur die wetenschapper en gelovige gemeenschappelijk hebben. Over de ontstaans- en scheppingsverhalen uit de Bijbel is er daarom een aparte toelichting (Toelichting bij de scheppingsverhalen #2a).

Een verhaal waarin de verwondering over de herkomst van de wereld centraal staat is het prentenboek Hoe de wereld begon #11. Naast de joods-christelijke scheppingsverhalen Het begin #02 en Adam en Eva #03 is er voor de jongste kinderen een PowerPoint van de Kijkbijbel (zie map Onderbouw). Ook hebben ontstaansverhalen uit het Hindoeïsme, Alles is begonnen met een trilling #09, Boeddhisme Het vele in het ene #10 en de Islam De mens en de aarde #05 en  Het scheppingsverhaal in de Koran #07 nodigen uit tot filosoferen over de oorsprong van het leven.

In de christelijke traditie, met name bij katholieken, dragen verhalen van Franciscus bij aan verwondering. Zie daarvoor de map SWS.

  • Waar verwonder jij je over als je nadenkt over de oorsprong van het leven op aarde?
  • Denk jij wel eens: alles zit zo bijzonder in elkaar, daar moet wel een grote kracht en / of een grote intelligentie en / of een bedoeling achter zitten?
  • Zo ja, heb je een beeld van die kracht, intelligentie of bedoeling?
  • Zo nee, denk je dan dat alles toevallig ontstaan is?
  • Welke beelden uit de verhalen uit de levensbeschouwingen spreken jou aan?
  • Is het belangrijk om te weten hoe het leven op aarde ontstaan is? Waarom wel of niet?
  • Maakt het iets uit voor hoe we nu leven?
  • Hoe zou het komen dat er allemaal verschillende verhalen zijn over het ontstaan van de aarde?
  • Kunnen alle verhalen die je hebt gehoord ook allemaal (een beetje) waar zijn? Waarom wel of niet?

 

Downloads bij het thema Natuur