Verhalen bij Niks meer te wensen

De dwaze mensen (#09)
De rijke jongen (#05)

 

 

Niks meer te wensen

Kinderen kunnen ontdekken dat het hebben van wensen, het koesteren van verlangens en hoop, het leven juist de moeite waarde kunnen maken. Wie niets meer te wensen over heeft, heeft immers ook niks meer om naar toe te leven.
Een wens, een ideaal kan namelijk ook werken als een drijfveer, als iets om voor te leven.
In het verhaal van De rijke jongen (#06) uit het nieuwe testament ontdekken kinderen hoe je bezit je in de weg kan staan om je verlangen achterna te gaan. Dit verhaal heeft geen moraliserende insteek: de keuze die de rijke man maakt om níet met Jezus mee te gaan wordt in beide kinderbijbelbewerkingen invoelbaar en met respect neergezet. Daarmee wordt duidelijk dat het hechten aan je bezit heel menselijk is. Bij het bespreken van de verhalen in Leren Leven is het belangrijk dat kinderen kunnen ontdekken dat je van veel kanten naar een verhaal of een vraag kan kijken. Het is niet eenduidig zo dat bezit of rijkdom ‘slecht’ is.
Er zijn veel sprookjes en verhalen die de betrekkelijkheid van het in vervulling gaan van al je wensen laten zien. De dwaze mensen (#09) laat zien wat er kan gebeuren als je de kans krijgt alles te krijgen wat je wenst, maar daar niet goed over nadenkt.

Vragen bij Niks meer te wensen

  • Hoe ziet het er uit als je alles hebt wat je je hartje begeert? Kun je dan alles? Heb je dan alles wat je graag wilt? Ben je dan overal de baas over?
  • Is je leven nog zinvol als je niets meer te wensen over hebt? Waarom wel of niet?
  • Zijn er mensen die niets meer te wensen hebben? Zijn die gelukkiger dan mensen die wel van alles wensen denk je? Waarom?
  • Hoe zou het zijn om niets te wensen te hebben?
  • Als al je wensen vervuld zijn, ben je dan voor altijd gelukkig?

 

Downloads bij het thema Wens