Verhalen rondom Samen

Startverhaal
De kleine prins, voor leerkrachten

Jodendom
Toren van Babel

Christendom
De vissers
Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk

Islam
Verhalen over samen uit de islam
Samen Ramadan vieren

Hindoeïsme
Het verhaal van de regenboog
De zin van stilte

OB-MB (algemeen)
Er kan nog meer bij deel 1
Er kan nog meer bij, deel 2

(MB-BB) (algemeen)
De wondersteen
In het begin was alles samen
Nee toch, niemand luistert

n met verschillen in een groep

Als kinderen samenwerken en samenleven in een groep vraagt dat veel van je, bijvoorbeeld dat je elkaar écht ziet en dat je je verwondert over verschillen.
Maar ook dat je elkaar accepteert, dat je belangstelling hebt voor de ander en dat je open staat voor de beweegredenen en motivatie van de ander: Waarom doet hij het zo? Hoe kijkt zij daar tegenaan?
Bij Leren Leven stimuleren we de kinderen om de meerwaarde van verschillen te ontdekken. Dat maakt niet alleen het samenwerken in de groep fijner. Kinderen leren zo ook dat ze zichzelf mogen zijn, en dat anderen dat ook mogen. Deze insteek komt naar voren in de verhalen Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk (christendom) en De regenboog (#07).

Vragen bij: Omgaan met verschillen in een groep

  • Wat kun jij inbrengen in de groep en wat heb je nodig uit de groep?</li
  • Hoe kun je omgaan met verschillen in een groep?</li
  • Moet je met iedereen (kunnen) samenwerken?</li
  • Zou het makkelijker zijn om samen te leven als alle mensen hetzelfde waren? Waarom wel/niet?