Verhalen bij Pijn als beproeving
Job (#02)
Ajoeb de geduldige #07
De Mythe van Sisyphus #11
De Mythe van Tantalus #12

Vindplekken verhalen AU

Pijn als beproeving

Soms kun je pijn ook zien als de prijs die je moet betalen om iets te bereiken. Spierpijn hoort een beetje bij sport als je graag de beste wilt zijn. En om te groeien hebben kinderen soms echte groeipijn. Pijn kan iets zijn wat je neemt als prijs voor wat je wilt bereiken of wat je moet “betalen” voor wat je neemt.

Hierover zijn vele verhalen te vinden in mythen, sagen en religie. Zo betalen Sisyphus (De Mythe van Sisyphus #11) en Tantalus (De Mythe van Tantalus #12) een hoge prijs voor het uitdagen van de goden.
In het verhaal van Ajoeb de geduldige #07 (islam) raakt Ajoeb alles kwijt wat hem lief is. Zijn lijden vormt een stevige beproeving! Maar het doorstaan van deze beproeving wordt uiteindelijk beloond. In de map vind je ook een Joodse versie van dit verhaal: Job (#02).

Vragen bij Pijn als beproeving 

  • Hebben moeilijke dingen en bedoeling, of is het gewoon naar dat ze gebeuren?
  • Denk je dat moeilijke dingen een straf zijn? Zo ja: waarvoor dan?
  • Wat is het doel van moeilijke dingen in het leven?

 

Downloads bij het thema AU
Ouderbief thema AU (pdf)
Toelichting thema Au (pdf)