Verhalen bij Thema Samen

Startverhaal
De kleine prins, voor leerkrachten

Jodendom
Toren van Babel

Christendom
De vissers
Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk

Islam
Verhalen over samen uit de islam
Samen Ramadan vieren

Hindoeïsme
Het verhaal van de regenboog
De zin van stilte

OB-MB (algemeen)
Er kan nog meer bij

(MB-BB) (algemeen)
De wondersteen
In het begin was alles samen
Nee toch, niemand luistert

SAMEN

Aan het begin van het schooljaar is het altijd weer spannend hoe de groepen zich vormen. Elk kind en elke leerkracht is gebaat bij een fijn en veilig klassenklimaat. In de lessen Leren Leven willen we dat proces ondersteunen met het thema Samen. Het thema gaat over verbinding, wat er nodig is om goed te kunnen samenwerken. Hoe juist onderlinge verschillen daarbij vruchtbaar zijn. Een groep is een samenleving in het klein. In de groep kunnen kinderen op een veilige manier oefenen in samenwerken, samen leven en samen vieren. In de lessen Leren Leven brengen we in de midden- en bovenbouw ook de samenleving en de wereld in. In de Nederlandse samenleving leven mensen van verschillende geloven met elkaar. Samen gaat ook over onderling begrip, met respect naar elkaars inzichten luisteren, en samen kunnen werken aan goed samenleven. Hieronder kun je lezen welke invalshoeken we hebben gekozen bij het thema Samen.

Insteek 1: Elkaar leren kennen

Natuurlijk besteden alle leerkrachten in het begin van het nieuwe schooljaar aan (hernieuwde) kennismaking met de leerkracht en met elkaar.
Het startverhaal De kleine prins (#01) gaat op een bijzondere manier over elkaar leren kennen.
Lees meer…

Insteek 2: Communiceren en afstemmen

Als je samen bent in een groep is het belangrijk om naar elkaar luisteren, aandacht hebben voor elkaar en rekening houden met elkaar..
Lees meer…

Insteek 3: Omgaan met verschillen in een groep

Als kinderen samenwerken en samenleven in een groep vraagt dat veel van je, bijvoorbeeld dat je elkaar écht ziet en dat je je verwondert over verschillen.
Lees meer…

Insteek 4: Samen of alleen?

Samen zijn en dingen doen biest allerlei voordelen. De meeste mensen willen graag ergens ‘bij horen’. Maar soms is alleen zijn fijner, praktischer, of levert het iets op dat met anderen erbij niet werkt.
Lees meer…

Insteek 5: Samen conflicten oplossen

[ Hiervoor moet ik de tekst , de lees meer en de vragen nog maken, dat kan nu met een faketekst en kan ik dan in WordPress zelf doen]
Lees meer…

Feesten in deze periode

Infobron: www.beleven.org

  • Offerfeest (islam)
  • Krishna Janamastmi (hindoeisme)
  • Prinsjesdag (burgerschap)
  • St. Franciscus (katholiek)
  • dierendag (algemeen)
  • Loofhuttenfeest/soekkot, Simchat Tora (jodendom)
  • Kinderboekenweek (algemeen)