Verhalen bij Thema Help! 

Jodendom:
De maaltijd in hemel en hel (#02)
Een engel die meegaat, het verhaal van Tobias (#03)

Christendom:
De barmhartige Samaritaan (#04)

Islam:
Verhaal van het hondje (#05)
Drie mannen en een engel (#06)

Hindoeïsme:
De oude vrouw en de krokodil (#07)
Bij Sadana thuis (#08)

Boeddhisme:
Tenzins hert (#09)

Humanisme en Algemeen:
De Lispeltuut (#10)
Robbie leert lezen (#11)
Wie goed doet, goed ontmoet (#12)
De zes dienaren (#01)

 

Zodra kinderen op de basisschool komen, leren ze dat ze steeds meer zelf moeten doen. Maar ze leren ook dat ze hulp kunnen vragen bij dingen die ze nog niet lukt; aan de grote kleuters van groep 2 of aan de juf. Als ze groter worden leren ze hoe ze jongere kinderen kunnen helpen, of hoe ze de meester kunnen helpen.

Insteek 1: Wat is helpen?

We starten het thema met het sprookje De zes dienaars (#01), vooral bekend als het sprookje van Langnek. Hierin wordt de prins geholpen door wonderlijke figuren met allemaal bijzondere talenten, die heel behulpzaam blijken te zijn voor de opdracht van de prins.
Niemand kan het in zijn eentje redden in de wereld.
Lees verder

Insteek 2: De ander helpen

In veel Levensbeschouwingen bestaan verhalen over het helpen van de ander. Het is mooi als kinderen ontdekken dat een kernboodschap van alle grote godsdiensten is: het is belangrijk is dat je elkaar helpt, zorg draagt voor de ander en dat je niet alleen aan jezelf denkt. In alle religieuze conflicten in de wereld is het makkelijk om dat uit het oog te verliezen. In alle godsdiensten vind je verhalen, tradities en voorbeeldfiguren die uitdrukken hoe je goed kunt leven door oog te hebben voor de ander.
Lees verder

Insteek 3: Bronnen van hulp

Meestal zoek je steun bij je vrienden, familie, klasgenoten en mensen om je heen. In De Lispeltuut (#10) helpt Pluk van de Petteflet als de Stampertjes door storm en wind geen boodschappen kunnen doen, door met zijn kraanwagentje naar de winkel te gaan. Maar onderweg komt hij zelf in de problemen en wordt bang. Waar haalt hij zijn hulp vandaan? Er is geen mens om hem te helpen…Dan hoort hij de Lispeltuut… en dat wordt zijn geheime hulp. Het verhaal biedt allerlei aanknopingspunten om met kinderen te praten over helpen, hulp zoeken of vragen, geholpen worden, kwetsbaarheid en weten waar je kracht aan ontleent.
Lees verder

Insteek 4: Zorgen voor jezelf, zorgen voor de ander

Een bekende uitspraak uit de Bijbel is: “Heb je naaste lief zoals jezelf”. Dat lijkt ervoor te pleiten dat je andere mensen minstens net zo belangrijk moet vinden als je zelf. Maar: dit gaat er ook vanuit dat je jezelf ‘liefhebt’! Het is interessant om met kinderen te ontdekken dat je soms eerst goed voor jezelf moet zorgen (jezelf moet ‘liefhebben’), voordat je een ander kan helpen.
Lees verder

Insteek 5: ‘Zomaar’ een ander helpen?

Veel godsdiensten gaan er vanuit dat als je goed leeft, als je anderen helpt, dat je daarvoor door God, de goden of Allah beloond wordt. Verhaal van het hondje (#05) gaat hierover. Daar bieden de volgende twee verhalen ook een interessant perspectief op.
Lees verder