Verhalen bij Thema Bloot! 

Jodendom & Christendom:
Adam en Eva (#02a)
De Weetboom (#02b)
De boom en de slang (#02c)
Koning David brengt de ark naar Jeruzalem (#03)
Wat ben je mooi (#04a)
Ik verlang zo naar jou (#04b)

Islam:
Ritueel wassen (#05)

Hindoeïsme:
Kwade koning Duryodhana (#06)

Boeddhisme:
Twee monniken en een regenplan (#07)

Humanisme en Algemeen:
De nieuwe kleren van de keizer (startverhaal) (#01)
Meester Jaap zwemt (#08)
Lelijke jonge eendje (#09)
Achilles (#10)
Hoe diep (#11) en geluk (#12)

 

In de lessen rond het thema Bloot kun je ingaan op aspecten als lijfelijkheid, het wonder en geschenk dat je lijf is, lekker in je vel zitten en jezelf zijn. Maar bloot in figuurlijke zin gaat ook over kwetsbaarheid, intimiteit en je bloot geven en zijn bijzonder om met je klas te onderzoeken. Lees hieronder welke vragen er bij iedere insteek te stellen zijn en laat je verrassen door wat er allemaal bij ‘bloot’ komt kijken.
Naast de insteken zoals beschreven op deze website is er bij dit thema veel extra materiaal te vinden in de bijlage van de pdf Toelichting thema Bloot. Neem daar vooral een kijkje voor vragensuggesties bij de invalshoeken en tips bij de behandeling van dit thema.

Insteek 1: Bloot zijn, je bloot voelen

Als startverhaal bij het thema bloot kozen we het bekende sprookje De nieuwe kleren van de Keizer (#01a, #01b). De ijdele keizer wordt zó in beslag genomen door zijn eigen schoonheid en uiterlijk, dat kleermakers hem laten geloven dat alleen wijze mensen de kleding kunnen zien die hij draagt. Dat hij in zijn blootje loopt, wil hij zelf niet toegeven. Voor je ingaat op het onderwerp ijdelheid, is het mooi om met de kinderen te onderzoeken hoe zij aankijken tegen bloot zijn.
Lees verder

Insteek 2: Innerlijk en uiterlijk

Wat zegt hoe jij er van buiten uit ziet over hoe je van binnen bent? Het gedicht Geluk (#12) vertelt dat uiterlijkheden niets zeggen over je gevoel voor geluk. Probeer in de benadering van deze verhalen en het onderwerp uiterlijk en ijdelheid niet te moraliserend te zijn (‘het gaat om het innerlijk’, ‘je mag niet ijdel zijn’), maar een open onderzoek met kinderen aan te gaan, waarin je recht doet aan alle belevingen van de personages en van henzelf.
Lees verder

Insteek 3: Zo buiten, zo binnen: Een rein lichaam, een reine geest

In veel religies is reinheid en zuiverheid van het lichaam belangrijk, met name als je in aanraking komt met een heilig ritueel of heilige plek. Het verhaal Rituele wassingen (#05) gaat hier op in. In #05.1 vind je meer toelichting over dit aspect van de islam. In andere godsdiensten zie je rituelen als baden in de Ganges en dopen in de christelijke kerk. In deze religies wordt het lichaam gezien als huis voor de ziel of de geest, en dat moet rein zijn, zoals de ziel zelf zuiver is.
Lees verder

Insteek 4: Alles begint bloot

Baby’s worden natuurlijk bloot geboren. Maar ook in de Bijbelse scheppingsverhalen (#02a t/m #02c) is het ‘blootzijn’ van de eerste mensen een belangrijk onderwerp. Dat kun symbolisch opvatten: net als baby’s nog helemaal onschuldig en ‘zich van geen kwaad bewust’, zijn de eerste mensen zich van geen kwaad bewust en zonder schaamte.
Allereerst is er Adam, maar het is niet goed dat hij alleen is. Echt mens zijn kun je pas als je iemand tegenover je hebt. Maar dan groeit ook het bewustzijn van verschil. De twee mensen man en vrouw lopen in hun blootje zonder zich te schamen. Het is goed.
Lees verder

Insteek 5: Je bloot geven en kwetsbaarheid

De uitdrukking “jezelf bloot geven” betekent je ware aard laten zien, zonder opsmuk. Het gaat over kwetsbaarheid als alle vernislaagjes van je zijn afgepeld. Het vraagt moed om jezelf zo te laten zien. Vaak is er waardering omdat anderen dan ook je meest authentieke zelf te zien krijgen. Soms verlangen mensen er naar dat er tenminste een persoon is, die jou in alle kwetsbaarheid kent. Het is de basis voor oprechte liefde. Zie ook het gedicht van Ted van Lieshout Hoe diep (#11). Geliefden accepteren elkaar zoals ze zijn en hoeven zich niet beter voor te doen dan ze zijn. Ze geven zich letterlijk bloot aan elkaar. Zie ook insteek 2 hierboven.
Lees verder