Verhalen bij Waarom IK?

De roeping van Mohammed (#05)
Fragmenten uit het dagboek van Anne Frank (#12)
Daar is God (MB) (#02b)
De brandende braamstruik (BB) (#2c)
De Waterdrager (#08).

Waarom IK?

Vroeg of laat overkomen je dingen in het leven die de vraag oproepen: Waarom overkomt mij dit? Waarom moet uitgerekend ìk dit op mijn pad krijgen? ‘Waarom IK?’ Ook veel belangrijke sleutelfiguren die geroepen worden door God kunnen worstelen met deze vraag.

Daarover gaan de verhalen De roeping van Mohammed (#05) en Fragmenten uit het dagboek van Anne Frank (#12). Bij deze verhalen staan vragen in het document. Ook Mozes krijgt een opdracht van God waar hij zich geen raad mee weet. In de verhalen Daar is God (MB) (#02b) en De brandende braamstruik (BB) (#2c) maakt God zich kenbaar, en geeft aan: Hier ben IK. Maar ook Mozes moet er zijn voor God, en vraagt zich af: waarom juist IK?

Het is mooi om met kinderen naar aanleiding van deze verhalen de vraag te onderzoeken: ‘Wat staat mij hier in dit leven te doen?’ Hoe kan ìk het verschil maken, van betekenis zijn, belangrijk zijn? Dat je daarvoor geen roeping hoeft te hebben, geen grootse daden hoeft te verrichten en naar perfectie zou moeten streven, wordt mooi duidelijk in het bekende boeddhistische verhaal De Waterdrager (#08).

Het thema ‘ik’ leent zich uitstekend om over te filosoferen. Want wat is dat ‘ik’ nou eigenlijk waar we het de hele tijd over hebben. Zie voor verdiepende filosofische vragen de bijlage in de pdf Toelichting bij het thema IK.

Vragen bij Waarom IK?

   • Zeg jij wel eens… “dat heb Ik weer…” Wanneer zeg je dat? Wat zeg je dan eigenlijk?
   • Hoe reageer jij als je bij een spelletje “mens erger je niet” van het bord gespeeld wordt?

   Als er iets vervelends gebeurt, zeggen mensen soms heel lelijke woorden (vloeken). Vaak gebeurt dat onbewust, maar soms ook omdat iemand zich geen raad meer weet, heel gefrustreerd is en geen andere manier kan vinden om dit te uiten.

   • Gebeurt het jou ook wel eens dat zo´n woord je zomaar ontglipt? Kun je een voorbeeld geven? Wat probeer je eigenlijk te zeggen met dat woord?
   • Stel je de vraag “Waarom ik” ook als je zes gooit en veel geluk hebt? Waarom eigenlijk niet?
   • Waarom ik? Is een vraag die je best vaak kunt stellen. Kun je situaties noemen waarin jij die vraag stelt?
   • Stel je de vraag dan aan de ander en wat vraag je dan eigenlijk?
   • of stel je de vraag aan jezelf? Wat vraag je je dan af?
   • Wat is perfect eigenlijk? Bestaat dat wel?