Verhalen bij Wintertradities

Het lichtenfeest – Chanoeka (#02)
Sint Maarten en de bedelaar (#05)
Het offer van de Zoon (#06)
Het leven van Mohammed (#07)
Divali (#08)
Vieren van het licht (#09a)
Loi Krathong (#09b)

Wintertradities

Als je vraagt welke feesten de kinderen kennen komt er waarschijnlijk op het bord: verjaardag, bruiloft, Sinterklaas, Koningsdag, bevrijdingsdag. Kinderen zullen ontdekken dat het najaar en winterseizoen veel feesten kent. Na de oogst en tijd van overvloed werden herfst en winter een moeilijke tijd: voedselschaarste, donker, koud. Er was behoefte aan onderlinge hulp, aan warmte, en licht. Mensen zochten dat bij elkaar.

Winterfeesten

 • Chanoeka in het Jodendom of ook wel ‘Het feest van de lichten’. In het verhaal Het lichtenfeest – Chanoeka (#02) lees je over de strijd die geleverd werd door het Joodse volk om in vrijheid te mogen geloven.
 • Uit de christelijke traditie stammen Sint Maarten en Kerstmis. Over het verhaal van St. Maarten is een liedje opgenomen in de drive: Sint Maarten en de bedelaar (#05). Het kerstverhaal vind je in drie verschillende varianten[1] en in een Powerpoint voor de onderbouw.
 • In de Islam zijn het Offerfeest Het offer van de Zoon (#06) en de geboorte van de profeet Mohammed belangrijke tradities. In de tekst Het leven van Mohammed (#07) lees je meer achtergrond over het leven van de profeet.
 • Divali ook bekend als Lichtjesfeest, is een van de belangrijkste feesten in het hindoeïsme.
  bij de Hindoes. Wanneer je op school tv zoekt naar Divali vind je verschillende filmpjes over het feest. In Divali het lichtjesfeest van de hindoes zien we hoe het feest traditioneel gevierd wordt. In de tekst Divali (#08) lees je over de verschillende rituelen bij het feest.
 • Boeddhisten in Thailand vieren Loi Krathong. In Vieren van het licht (#09a) vind je een mooie les uit ‘Hemel en aarde’ en het verhaal van Yindee van elf jaar die het feest viert. In Loi Krathong (#09b) vind je achtergrondinformatie over het feest.
 • Het humanisme kent geen traditie van feesten. Er staan wel verhalen in de lijst die je kunt gebruiken als start voor een filosofisch of levensbeschouwelijk gesprek over feesten en vieren. Zie insteek 1 hierboven.

 

Feesten met een relatie tot het seizoen vinden we in het jodendom, christendom en hindoeïsme. Omdat de islam een andere kalender heeft lopen daar de feesten niet parallel met de seizoenen. De geboorte van Mohammed valt op 29 oktober 2020 dus daar kan nog aan gerefereerd worden in deze periode.

Wil je dieper ingaan op de christelijke feesten dan vind je meer informatie in de SWS map.

Let op!

De vakleerkrachten PC en RK GVO en IGVO willen we natuurlijk graag over hun eigen feesten laten vertellen. Daarom kan het zijn dat ze in november al lessen geven over Kerstmis. Ook leren de kinderen in deze periode over het Offerfeest, terwijl dat al voorbij geweest is. Misschien kijk je daar even van op. Maar we hechten er waarde aan dat de experts op dit terrein van binnenuit kunnen vertellen aan de kinderen wat zij beleven bij zo’n belangrijk feest. En de vakleerkrachten kunnen natuurlijk niet overal tegelijk zijn….Wel is het mooi om aan het eind van de thema periode, als het bijna Kerstmis is, nog een keer terug te grijpen op de les over Kerstmis.  

[1] Korte achtergrondinformatie over de verschillende varianten van het kerstverhaal vind je helemaal achteraan in dit document, bij ‘achtergrondinformatie’.

Vragen bij Wintertradities

 • Iedereen kent eigen tradities en rituelen (meer alledaags, of vanuit familie, niet gekoppeld aan een levensbeschouwing) – dit vormt vaak een mooi opstapje naar tradities met een grote T – dus Tradities gekoppeld aan levensbeschouwingen / religies.
  Hoe beginnen wij het schooljaar, hoe vieren we het winterfeest/kerst? Welke vaste gewoonten horen daarbij?
  Door deze vraag te beantwoorden kun je het onderscheid tussen een ritueel (het draaiboek van het moment en de beleving ervan) en traditie (dit is onze manier, zo doen we het altijd want…) uitleggen. Deze kennis vormt een mooie basis voor het onderzoeken van de overige vragen.
 • Zou je de eerste schooldag, de eerste baardgroei, eerste menstruatie, uit huis gaan ook willen vieren? Waarom?
 • Welke tradities horen bij jou thuis bij verschillende feesten? Of welke feesten vieren jullie thuis? Hoe gaat dat?
 • Bij welk feest gaan jullie naar een gebedshuis? Hoe merk je daar dat het feest is? Wat is daar anders dan een feest thuis?
 • Wat is de betekenis van rituelen bij religieuze feesten, overgangsfeesten?
 • Wat is een ‘traditie’? Wat is het mooie of goede van tradities? Wat is het ‘nadeel’ van tradities?
 • Wie bepaalt er wat de traditie is? Kun je zelf ook ergens een traditie van maken?

 

Downloads bij het Feest